Sống Cùng Biểu Tỷ

Tóm tắt truyện:

Tần thiên vốn là một sinh viên bình thường,nhưng có một hôm hắn nhận được một hộp bưu phẩm, trong đó có một chiếc nhẫn. Nhờ chiếc nhẫn đó mà mỗi khi hắn thịt được mỹ nữ thì hắn sẽ nhận được năng lực đặc thù.

Nếu bạn là Tần Thiên bạn sẽ làm gì? Tất nhiên là xách thương ra trận thôi, liệp diễm a!

Mỹ nữ biểu tỷ
Hoa hậu giảng đường
Cực phẩm loli
Mỹ phụ thành thục
Hoa khôi cảnh sát
Mỹ nữ lão sư…

Và nhiều nhiều nữa hãy cùng theo dõi con đường liệp diễm của Tần Thiên. Ừm tất nhiên nếu chỉ xyz thì thật chán nên phải có đánh nhau chém giết, nói chung tất cả những gì bạn cần có ở một cuốn truyện sắc hiệp bạn có thể tìm thấy ngay trong "Sống cùng biểu tỷ"

Tác giả: Tô Phái

Nhóm dịch: Đang cập nhật...

Thể loại: Đô Thị

Tình trạng: Đã hoàn thành

Truyện
Lưu Manh Lão Sư
Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi